شکوفایی خلاقیت

 

                 

نویسنده: ترزا آمابلی Amabile,Teresa

مترجمان: دکتر حسن قاسم زاده؛ پروین عظیمی (قاسم زاده)

نشر: دنیای نو

کتاب حاضر توسط یکی از صاحب نظران بنام حوزه خلاقیت و بر اساس تجارب و پژوهش های جامع وی  در 8 فصل  و 197 صفحه نگاشته شده است:

 تصویر ذهنی و شور هیجان

شناخت خلاقیت کودکان: اغلب مردم کلمه ی خلاق را به اشتباه به عنوان مترادف کلمه ی پر استعداد به کار می برند. خلاقیت همان استعداد یا هوش و حتی نامتعارف بودن نیست. هر چیزی که کودک می گوید یا انجام می دهد می تواند خلاق به حساب آید در صورتی که دو ظابطه را تامین نماید؛ تازگی و مناسبت (relevance): یعنی اول آنکه باید اساسا با کارهایی که کودک قبلا انجام داده و تمام چیزهایی که قبلا دیده و یا شنیده است متفاوت باشد. دوم اینکه فقط نباید متفاوت باشد بلکه باید صحیح بوده و معنادار باشد. معیار مناسبت رفتارهایی را که تازه بوده اما به طریقی غلط باشد را رد می کند.

اجزاء متشکله خلاقیت: بعضی از عناصر خلاقیت فطری است، بعضی به یادگیری و تجربه بستگی دارد و بعضی به محیط اجتماعی مربوط می شود.

انگیزه برای خلاقیت؛ داشتن انگیزه ی ذاتی دارای چند جنبه ی اصلی می باشد: عشق، تعهد، ترکیبی از کار و بازی و تمرکز دادن بر روی خود آن فعالیت.

چگونه خلاقیت کودکان از میان می رود: انگیزه و خلاقیت کودک زمانی از بین می رود که از ارزیابی، جایزه و رقابت به طرز غلطی استفاده شود و یا هنگامی که موارد انتخاب خیلی محدود باشد. قوانینی که به جای آگاه کردن کودک او را کنترل نماید خلاقیت را می کشد.

 زنده نگاه داشتن خلاقیت در منزل: پیشنهادهایی برای والدین

 زنده نگاه داشتن خلاقیت در مدرسه: پیشنهادهایی برای مربیان

بازی ها، تمرین ها، گفتگوها و ایده ها: راهنمایی عملی برای والدین و مربیان

شکی نیست که پرورش خلاقیت کودکان کار آسانی نیست و نیاز به اعتقاد، عزم راسخ و تعهد والدین دارد. کتاب حاضر کلیه ی ابزارهای لازم برای این امر را به نحوی جامع فراهم ساخته است.

/ 0 نظر / 22 بازدید