والدین بخوانند ...

« اکثر والدین گله دارند که فرزندانشان وقت فراغت خود را با اشتغال به کارهای مفید و مثبت سپری نمی کنند. همه ما در این مورد اتفاق نظر داریم که اگر انسان بتواند زیبایی ها، نیکی ها و حاصل دسترنج خود را با تمام وجود احساس و درک نماید، هرگز مرتکب عمل خلاف نمی شود. اما آیا کودکان ما قادرند جهانی را که در آن زندگی می کنند، آنطوری که هست درک کنند و به آن دلبسته شوند؟ آیا مقصر اصلی در پیدایش اکثر کمبودها در فرزندانمان خودمان نیستیم؟» (گلینسکایا، 1386، 8)

فاطره احمدی، 3/5 ساله، دریای رنگی «معمولا بزرگسالان تصوری که از هنر دارند این است که یک تابلوی رنگ آمیزی شده و یا یک مجسمه ساخته شود. درواقع وقتی کودک هنگام  ساختمان سازی با مکعب ترکیبات جدید و جالبی به وجود می آورد و یا وقتی اشیایی از قبیل صدف، بلوط، یا ریگ و شن را به صورت طرحی درست و یا پس و پیش می کند، نیروی خلاقه اش را توسعه می دهد. مهم این است که به خاطر بسپاریم، این کار برای او ماجرای جدیدی است و این حرکات ظاهرا اتفاقی کشفیات مهیجی هستند.» ( کوپربلاند، 1386، 41)« کودکان با استفاده از شیوه های مختلف، تصور خود را از جهان به نوعی ترسیم می کنند. با این فعالیت، همانند دیگر فعالیتهای لهوی، لذت، اکتشاف و تجربه ی آنچه ممکن است همراهند.» (کرمن،1387، 9)« اساس رشد کودک در هنر این است که به او فرصت و وقت اکتشاف داده شود و برای کشف تشویق گردد. ممکن است آنچه کودک نقاشی می کند، شکل می دهد و یا می سازد برای دیگران قابل تشخیص نباشد یا طبق معیارهای بزرگسالان تمام شده به نظر نیاید. درحقیقت کودک احتمالا اصلا به دنبال نتیجه تمام شده نبوده، اما در تغییر آنچه که ساخته تمرکز کرده و از رضایتی که از توانایی آنجام کار بدست آورده لذت برده است. وقتی بطورکامل تجربه کرده باشد آنگاه کارش تمام شده و آماده است که کار دیگری را ادامه دهد. ظاهرا ممکن است آنچه که کودک شروع کرده است کاملا از بین رفته باشد، زیرا بدون اینکه از ورق دیگری استفاده کند شکلی را بر روی شکل دیگری نقاشی می کند و یا روی کار کولاژ خود را با چسباندن تکه ای کاغذ می پوشاند. از نقطه نظر وی، او چیزی را محو نکرده است.  او می داند کارش هنوز در آنجاست و به این آگاهی خود مطمئن است. آنچه برای کودک اهمیت دارد روند کار است نه نتیجه نهایی آن. » (کوپربلاند، 1386، 48-47) 1- گلینسکایا. 1386. آموزش طراحی و نقاشی دوره دبستان، مترجم: نازلی اصغرزاده، تهران: نشر دنیای نو، چاپ سوم.
2- کرمن، لویی. 1387. نقاشی کودکان( کاربرد تست ترسیم خانواده در کلینیک) مترجم: پریرخ دادستان و محمود منصور، تهران: انتشارات رشد، چاپ پنجم.
3- کوپربلاند، جین. 1386. آموزش نقاشی برای کودکان 3 تا 5 ساله، مترجم: مرضیه قره داغی قرقشه، تهران: نشر دنیای نو، چاپ پنجم.

/ 0 نظر / 20 بازدید