توصیه های تهمینه میلانی به والدین

از همین امروز، وقتی بچه هایمان به مدرسه می روند، به ایشان می گوییم:

عزیزم! من نمی خواهم تو بهترین باشی، فقط می خواهم تو خوشحال و خوشبخت باشی. اصلا مهم نیست که همیشه نمره ۲۰ بگیری، جای ۲۰ می توانی ۱۶ بگیری اما از دوران مدرسه و کودکیت لذت ببر. عزیزم: از “ترین” پرهیز کن، چرا که خوشبختی جایی هست که خودت را با کسی مقایسه نکنی. حتی نخواه خوشبخت ترین باشی. بخواه که خوشبخت باشی و برای این خواسته ات تلاش کن. همین.

یادمان هست که از وقتی به دنبال پسوند “ترین” رفتیم، خوشبختی از ما گریخت. از ۱۹/۷۵ لذت نبردیم چون یکی ۲۰ شده بود. از رانندگی با پراید و … لذت نبردیم چون ماشین های مدل بالاتری در خیابان، در حال خود نمایی بود.

از بودن کنار عشقمان لذت نبردیم چون مدرک تحصیلی و پول توی جیب او، کمتر از بسیاری دیگر بود. همچنین، از خانه مان، از شغلمان، از درآمدمان، از خانواده و دوستانمان و ….

می خواهم بگویم تحت تاثیر آموزه های غلط، بسیاری از ما فقط به “بهترین، بیشترین و بالاترین” چسبیدیم، در نتیجه تبدیل به انسان هایی افسرده و همیشه نالان شدیم.

شاید لازم است یا بهتر بگویم وقت آن است که در آموزه های غلط تجدید نظر کنیم و تغییر جهت بدهیم، تا حداقل اجازه ندهیم که نحسیِ “ترین” دامن بچه هایمان را بگیرد.

/ 0 نظر / 17 بازدید