نقاشی

فاطمه فهیم علوی در 7 سالگی، موضوع: دوست خیالی من

فاطمه احمدی، در 10 سالگی، موضوع: صلح و دوستی

حدیث خدایی، در 12 سالگی، موضوع: صلح

تینا گرجی پور، در 10 سالگی، موضوع: خانواده

علی اعجازی، 5/5 ساله، موضوع: شنل قرمزی

مهرشید حیدرزاده، در 7 سالگی، شغل آینده: معلم دبستان

/ 0 نظر / 109 بازدید