کودک قدرت طلب

ریشه های قدرت طلبی چیست؟
1. تعدادی از کودکان قدرت طلب هنگام به دنیا آمدن بدقلق هستند و ۱۰ درصد در زیر یک سالگی، ولی قدرت طلبی ارثی نیست.
2. برنامه ریزی های طولانی مدت والدین برای کودکان قدرت طلب: والدین این کودکان هیچ گاه از کودک خود رضایت ندارند.
3. دعوای پدران و مادران این کودکان بر سر مسائل غیر حیاتی است.
4. واکنش سریع پدران و مادران نسبت به رفتارهای کودکان.
5. انتقال جنگ پدر با مادر به کودکان خود و دو دستگی در این جنگ در خانواده یعنی مثلاً یک کودک با مادر در یک طرف و کودک دیگر با پدر در سمت دیگر جنگ قرار می گیرند و در این جنگ بچه ها تبدیل به ابزار می شوند.
6. ارزشیابی پدران و مادران کودکان قدرت طلب از کودک نادرست است.
7. این پدران و مادران بیش از اندازه مبادی آداب هستند.
8. والدین کودکان قدرت طلب کودکان خود را به رسمیت نمی شناسند و متقابلاً هر چه این کودکان بزرگ تر می شوند، پدر و مادر خود را به رسمیت نمی شناسند.
9. این کودکان بسیار مهربانند و مهربانی آنان ۱۰ برابر کودکان عادی است.
چگونه با کودکان قدرت طلب برخورد کنیم؟
1. به جای کار کردن روی کودک، رابطه با همسر را خوب کنیم. به محض اینکه روابط پدر و مادر خوب می شود، پرخاشگری کودکان و جنگیدن آنان کمتر می شود.
2. برای بچه های قدرت طلب روش های تربیتی متعارف جوابگو نیست. هر کاری که پدران و مادران دیگر با بچه های عادی خود انجام می دهند، والدین کودکان قدرت طلب باید عکس آن را انجام دهند.
3. برای این کودکان هر روشی یک بار جواب می دهد و دیگر گول نمی خورند.
4. آنان معامله گرهای خوب و از اربابان تجارت هستند، بنابراین با آنان زیاد معامله نکنید زیرا آنان بعد از رسیدن به اهداف خود، بدتر از روز اول شده و معتقدند پاداش یعنی باج.
5. این کودکان به تنبیه جواب نمی دهند برای اینکه معتقدند تنبیه یعنی شروع مجازات یا شروع جنگ و از تنبیه به نفع خود بهره برداری می کنند مثلاً اگر عاشق رایانه باشند و به او بگوییم رایانه ات را قطع می کنم، می گوید خب قطع کن، چه کار کنم.
6. آنان ایجاد جو می کنند اگر آنها را بزنیم، گریه نمی کنند، آنان می دانند کجا حمله کنند و کجا عقب نشینی.
7. به تهدید حساس هستند. آنان را نباید تهدید کرد و نباید جلوی کار آنان را گرفت.
8. به زور نباید آنان را مجبور به کاری کرد.
9. با آنان نباید امری صحبت کنیم.

1۰. نباید زیاد آنان را زیر ذره بین گرفت.
11. آنان عاشق آدم های باحال هستند. بنابراین به والدینی نیاز دارند که توانایی لذت بردن با آنان را داشته باشند، آنان از آدم هایی که شادترند، بیشتر لذت می برند.
۱2. با خود قانون مشکلی ندارند، بلکه با شیوه اجرای قانون مشکل دارند.
13. این کودکان نیاز به یک الگوی لذت برنده دارند.
14. و در پایان اینکه کودکان قدرت طلبی که هوش بالاتر و بیشتری دارند برای پیشبرد و ادامه اهداف خود ابزارهای بیشتری پیدا می کنند.

برگرفته از: www.zanrooz.com 

/ 0 نظر / 20 بازدید